Wie zijn we

Loge de Hoeksteen behoort tot de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (N.G.G.V.) en is toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen. De loge is zo’n 50 jaar geleden opgericht in Utrecht.

Vrijmetselaren streven naar een betere wereld. Door zichzelf en de wereld beter te begrijpen willen ze hier een bijdrage aan leveren. Met elkaar wordt in vertrouwde kring gesproken over allerlei vraagstukken uit de maatschappij, filosofie en kunst en worden ervaringen gedeeld. In tegenstelling tot religies en filosofische genootschappen heeft de vrijmetselarij geen dogma’s die een bepaalde stroming uit religie, filosofie of politiek propageren. Iedereen is vrij om de dingen te zien en op eigen wijze te interpreteren.

Om te zorgen dat ieder vrij is om zijn of haar mening te geven of standpunten te delen, is de vrijmetselarij een besloten vereniging. Door de beslotenheid kunnen leden uit diverse “rangen en standen” goed met elkaar samenwerken.

Belangrijke kernwaarden van de vrijmetselarij zijn “ken u zelve” en “op u komt het aan”. Hiermee bedoelen we dat als we de wereld willen begrijpen, we bij onszelf moeten beginnen. Als we niet zelf actief opzoek gaan naar antwoorden, zullen we niet vooruit komen.

Gemengde vrijmetselarij

De orde waartoe Loge de Hoeksteen behoort, de N.G.G.V., is een gemengde orde. Dit wil zeggen dat mannen en vrouwen, vaak uit verschillende overtuigingen, samenwerken in een loge. Er bestaan, buiten de N.G.G.V., ook andere gemengde orden, orden voor alleen vrouwen en orden voor alleen mannen. Voor de N.G.G.V. is het werken in een loge met zowel mannen als vrouwen belangrijk, omdat de N.G.G.V. in de loges graag een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling wil zijn van de maatschappij.