Wat bieden wij?

De vrijmetselarij is een levenservaring die je met anderen beleeft. De inzichten van anderen kunnen verbreding en verdieping geven. Dit gebeurt door het uitwisselen van kennis en ervaring, en door het rituele spel. Gedurende het dagelijkse leven vervullen mensen veel rollen en functies. Daardoor zie je zaken vaak in een verschillend perspectief. In de loge kun je de diverse rollen en functies, en dus de diverse perspectieven op de werkelijkheid, als het ware oefenen. Na de meesterproef heb je ook toegang tot een zusterorganisatie van de NGGV, de NOGV, waarin je voortgezette ritualen speelt om jezelf nog meer te verdiepen.
Buiten het verwerven van kennis en inzicht vormt de broederschap het belangrijkste element voor de vrijmetselarij. Iedereen die vrijmetselaar is heeft zijn inwijding doorstaan en dat schept een band.

Doordat we wereldwijd op ongeveer dezelfde manier werken en onderlinge herkenningstekens hebben, is het een soort grote familie van oprechte mensen die voor elkaar klaar staan en streven naar een betere wereld.

inwijding