Vrijmetselarij: voor wie?

Voor wie is Vrijmetselarij bestemd?

Vrijmetselarij is bestemd voor mensen, mannen en vrouwen, die:

  • Fundamenteel het principe van absolute morele vrijheid onderschrijven.
  • Ervan overtuigd zijn dat de verheffing van het mensdom een gevolg is van het verzet tegen dogmatiek, sektarisch denken en starre ideologie├źn.
  • Die geloven in de gelijkwaardigheid van mensen.
  • Die zich ervan bewust zijn dat democratie en seculariteit de pijlers vormen van een goed georganiseerde maatschappij.
  • Die zich willen inspannen om MET elkaar, VOOR elkaar tot broederschap te komen.
  • Die de factor ARBEID onderschrijven, omdat ze weten dat je met goede bedoelingen alleen niets bereikt.
  • Die humor hebben en zichzelf af en toe niet zo serieus durven nemen.
  • Die optimisme zien als “moral duty”.

broederschap