Bijeenkomsten

Rituaal spel

Ongeveer de helft van de bijeenkomsten zijn zogenaamde rituele bijeenkomsten. Een ritueel is een rollenspel. Dit heeft tot doel om symboliek tot leven te brengen, betrokkenen iets te leren en samen een gevoel van broederschap en sfeer van beslotenheid te creƫren. Rituele bijeenkomsten worden gebruikt voor inwijdingen en bij de opvoering van bouwstukken. Een bouwstuk is een rede over een bepaald onderwerp of een beleving van muziek. De ruimte waarin het ritueel wordt opgevoerd wordt de tempel of werkplaats genoemd. De basis voor rituelen is wereldwijd hetzelfde.

Voorhoven

Het andere deel van de bijeenkomsten bestaat uit voorhoven. Dit zijn bijeenkomsten waarvoor een of meerdere leden een gespreksonderwerp voorbereiden. Meestal gaan de onderwerpen over levensbeschouwelijke of filosofische inzichten, maar ook maatschappelijke problemen worden regelmatig besproken. De meeste bijeenkomsten leveren geen conclusies op. Het doel is verdieping van de eigen inzichten.

Vrijmetselaren delen kennis maar willen elkaar nooit overtuigen. Iedereen moet vrij zijn om zijn eigen conclusies te trekken (dit in tegenstelling tot veel geloofsrichtingen).

Feestelijk

Vrijmetselaren zoeken naar hun “geestelijk” licht. Elk jaar wordt tweemaal een feestelijke bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van het zomer- en wintersolstitium (zonnewende). De loges vieren dit gezamenlijk. Er is een speciaal rituaal en ter afsluiting wordt een zogenoemd broedermaal gehouden.

Covid-19

Loge De Hoeksteen houdt zich aan de algemene Corona-adviezen van het RIVM en deze met betrekking tot religieuze bijeenkomsten. Met klachten blijven we thuis. Waar het moeilijk is om voldoende afstand te houden vragen we onze leden en bezoekers om vooraf een zelftest te doen.