“De Vrijmetselarij is een levensschool en streeft naar geestelijke verdieping. Het heeft als doel de mens zichzelf te doen kennen en te bewegen zich voor een betere samenleving in te zetten.”

Loge De Hoeksteen is een kleine maar actieve loge waarin mannen en vrouwen samen werken aan bovenstaand principe .De loge bestaat al meer dan 50 jaar en is aangesloten bij de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij.

Zij is gevestigd in Utrecht aan de Maliebaan 70A.
De bijeenkomsten zijn twee keer per maand op woensdagavond.